Công ty cổ phần In Thành Phát.

  • Hotline: (+84) 0983 57 57 83

  • Email: inthanhphatvn@gmail.com

Lịch treo tường 7 tờ MTV 114

  • Category Mẫu Lịch MTV
  • Chủ đề: Nhớ mãi Hà Nội
  • Mã lịch: MTV 114
  • Kích thước: 40 x 60 cm
  • Loại: Lịch Treo tường
  • Số tờ: 7 Tờ
  • Chất liệu: Giấy Couche